Informace EU

Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo a název výzvy: NEMOVITOSTI – II. VÝZVA

Název projektu: Pivovar Kamenice

Cíl projektu: Jihlavský radniční právovárečný pivovar, a.s. plánuje postupně navýšit výstav piva o plnou kapacitu nového minipivovaru v Kamenici, tedy výhledově o cca 6 000 hl/ročně až na cílových cca 6 900 hl/ročně v roce 2022. Cílem projektu je tedy získat nové kapacity a uspokojit poptávku po produktech společnosti.

Stručný popis operace: V rámci předkládaného projektu dojde k rekonstrukci dvou objektů v  areálu stávajícího brownfieldu v Kamenici (okres Jihlava). Objekty jsou v současném stavu nevyužívané a zchátralé. Po realizaci budou objekty využity pro výrobu piva.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.